Проектирането и изпълнението на таблата се базира на богатата гама на
Световноизвестни фирми като Schneider Electric sa , LS Industrial
Sistems co.Ltd и други,както и на водещи български производители.