ТМТ  ЕЛЕКТРИК“ ООД 

ТМТ Електрик ООД е регистрирана на 14.02.2002 година. Основната дейност на фирмата е проектиране, производство и продажба на ел. табла – автоматика и силови, за индустрията и строителството. Създадена е като дъщерна на фирма ТМТ Елком ООД, която в последствие се запазва като основен доставчик на материали.

С цел обхващане на по-голям периметър от клиенти на територията на България, изработването на ел.табла се извършва в три инженерингови звена – в гр.Пловдив, гр.Плевен и гр.София.

В края на 2006г. е разработена и внедрена Система за управление на качеството ISO 9001. В началото на 2013г. е направено надграждане на Системата за управление чрез разработване и внедряване и на Система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001, като през март 2020г. се извърши преход към ISO 45001.

Ел. таблата се комплектоват със съвременна и надеждна апаратура на фирмите Schneider Electric и LS Industrial.

От началото на нашата дейност поддържаме тясно сътрудничество с фирма „ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, като основен наш доставчик на апаратура и електрически шкафове. С тяхно съдействие своевременно внедряваме всички нововъведения в областта на електротехниката и автоматиката. През 2008г. станахме и официален PRISMA–ПАРТНЬОР на „ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. С комплектацията на типово изпитани табла тип PRISMA се постигна отлично качество и кратки срокове на изработка.

Изработка на ел. таблата се извършва по техническо задание за управление на технологичния процес или по готов проект на клиента.

Таблата са с традиционно високо качество и надеждност, а фирмата е завоювала стабилни позиции на българския пазар.