Фирмата има договор с БАНКА ДСК за изпълнение на ел. таблата за всички нейни обекти в страната.